Գնացուցակ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ և ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ
Հ/Հ Անվանում Նկարագրություն Գին Զեղչ Գումար
1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ
0 0 0
1.1 ւիդւիդ
999 0 0
2 ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ... bbb dfdfsd fdfsdf dfsdfsfsd... 0 0 0
2.1 Ապրանքանիշ Ապրանքանիշ/եր... 7000 0 0
2.2 Հասցե Մեկ հասցե /հայերեն,անգլերեն/
8000 0 0
2.3 Հեռախոս Մեկ հեռախոսահամար
4000 0 0
2.4 Ֆաքս Ֆաքս /հեռախոսահամր/
4000 0 0
2.5 Կայք Կայք /1/
4000 0 0
2.6 Էլեկտրոնային հասցե Էլեկտրոնային հասցե... 4000 0 0
2.7 Ղեկավար Ղեկավար /անուն,ազգանուն/
9000 0 0
2.8 Լրացուցիչ տեղեկություններ Լրացուցիչ տեղեկություններ ... 9000 0 0
2.9 Գործունեության նկարագրություն Գործունեության... 6000 0 0
2.10 Գործունեության տեսակի կոդեր Գործունեության... 1000 0 0
2.11 Հասցե+Հեռախոսահամար Հասցե+Հեռախոսահամար
12000 2000 10000
3 ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ... -
0 0 0
3.1 Առաջին տողի առաջին վանդակ Առաջին տողի առաջին... 84000 0 0
3.2 Առաջին տողի առաջին վանդակ Առաջին տողի առաջին... 168000 28000 140000
3.3 Առաջին տող /առանց առաջին վերջին վանդակների/ Առաջին տող /առանց... 60000 0 0
3.4 Առաջին տող /առանց առաջին վերջին վանդակների/ Առաջին տող /առանց... 120000 20000 10000
3.5 Վերջին տողի առաջին վանդակ Վերջին տողի առաջին... 67000 0 0
3.6 Վերջին տողի առաջին վանդակ Վերջին տողի առաջին... 134000 22000 112000
3.7 Վերջին տողի վերջին վանդակ Վերջին տողի վերջին... 60000 0 0
3.8 Վերջին տողի վերջին վանդակ Վերջին տողի վերջին... 120000 20000 100000
3.9 Վերջին տող /առանց առաջին վերջին վանդակների/ Վերջին տող /առանց... 50000 0 0
3.10 Վերջին տող /առանց առաջին և վերջին վանդակների/ Վերջին տող /առանց... 100000 16000 84000
3.11 Առաջին սյուն /առանց առաջին վերջին վանդակների/ Առաջին սյուն /առանց... 50000 0 0
3.12 Առաջին սյուն /առանց առաջին վերջին վանդակների/ Առաջին սյուն /առանց... 100000 16000 84000
3.13 Վերջին սյուն /առանց առաջին վերջին վանդակների/ Վերջին սյուն /առանց... 100000 16000 84000
3.14 Վերջին սյուն /առանց առաջին վերջին վանդակների/ Առաջին սյուն /առանց... 100000 16000 84000
3.15 Վերը նշված վանդակներից բացի Վերը նշված վանդակներից... 42500 0 0
3.16 Վերը նշված վանդակներից բացի Վերը նշված վանդակներից... 85000 15000 70000